Autor publikacji: jr

Start

Informacja o głosowaniu nad projektami do BO 2021

Bezpieczny powrót do szkoły

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Regulamin funkcjonowania I LO od dnia 01.09.2020

Odbiór świadectw dojrzałości – 11.08.2020

Organizacja egzaminu maturalnego.

CKE: Aktualizacja informacji. MEN: Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

Wznowienie pracy szkół – regulacje prawne oraz wytyczne sanitarne

Kształcenie na odległość do 26 czerwca 2020 r.